среда, 23. новембар 2011.

Trostruki grejač

Trostruki grejač

Energija meridijana trostrukog grejača je Yang, a njen tok je centripetalan. Ovaj meridijan je paran i simetričan (nalazi se na obe ruke). Trostruki grejač kontroliše funkcije i aktivnosti unutrašnjih organa i tkiva, komanduje aktivnošću Ki (氣, Ki) vitalne energije u telu. Opšta funkcija ovog meridijana je zagrevanje i on služi kao prolaz za Yuan Qi energiju hrane i vode. Meridijan Sanjiao se sastoji od tri grejača - gornji, srednji i donji.

- Gornji grejač - srce i pluća vrše distribuciju hranljivih sastojaka iz hrane i vode po celom telu, grejući i hraneći tetive, mišiće i kožu.

- Srednji grejač - želudac, slezina, gušterača upravljaju varenjem, apsorbuju i transformišu hranljive sastojke.

- Donji grejač - bubrezi, bešika, tanko i debelo crevo deluju kao drenaža čitavog organizma, oslobađajući organizam otpadnih i štetnih materija.

Meridijan trostrukog grajača ima 23 akupunkturne tačke.

*
Bolesna stanja
- poremećaji termoregulacije tela, respiratorni, digestivni i genitourinarni poremećaji, poremećaji koji su uzrokovani vlagom, hladnoćom i padom barometarskog pritiska, astma, reumatizam, nagluhost, zujanje u ušima, mastoiditis, poremećaj opšte vitalnosti tela, bolovi duž putanje meridijana.
* Psihičke smetnje
- strah, tuga, apatija, agitacija, zakočenost.

Нема коментара:

Постави коментар